Veríme, že aj Vy využijete naše služby...

Viac informácií

O firme

Firma Kouex - Jozef Matejovie vznikla v roku 1992. Hlavnou náplňov firmy je výkup, úprava a triedenie železného šrotu a farebných kovov ako druhotnej suroviny. Pôsobnosť firmy je hlavne v okrese Liptovský Mikuláš a jeho širokého okolia.

V priebehu uvedeného obdobia si firma vybudovala stabilné zázemie na trhu s kovovým odpadom a aktívne spolupracuje s významními podnikmi v oblasti nakladania s kovovým odpadom.

Firma disponuje technickým zariadením pre likvidáciu technologických zariadení, veľkých kovových konštrukcíí a budov. Vozový park s nákladnými automobilmi IVECO a MAN s hydraulickou rukou a naťahovacím zariadením na veľkoobjemové abroll kontajnery.

Služby

Na našich prevádzkach Vám ponúkame nasledujúce služby:

  • výkup železného šrotu a farebných kovov
  • odvoz železného šrotu
  • likvidáciu a demontáže technologických zariadení (kotolne, oceľové konštrukcie a pod.)
  • platbu v hotovosti
  • nákladné automobily s hydraulickou rukou a naťahovacím zariadením na kontajnery
  • pristavenie kontajnerov na požiadanie
  • mostové váhy až do 40 ton

Prevádzka

KOUEX s.r.o.
Družstevná 2216/15
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/ 554 18 02
Mobil: 0905 507 289

e-mail: kouex@kouex.sk

Povolenie vydal OÚŽP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
číslo: OU-LM-OSZP-2016/001194-004-MA
číslo: OU-ZA-00P3-2020/004892-002
číslo: OU-LM-OSZP-2020/006175-002
číslo: OU-LM-OSZP-2020/006176-004
číslo: OU-LM-OSZP-2020/008385-004

Otváracia doba:

Pondelok - Piatok
7.00 - 15.15
Sobota (od 1.4. do 31.10.)
8.00 - 12.00

Cenník:
Cenník na stiahnutie

Kontakt

KOUEX s.r.o.
Družstevná 2216/15
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/ 554 18 02
Mobil: 0905 507 289

e-mail: kouex@kouex.sk
e-mail: jozef@kouex.sk

IČO: 51 749 700
IČ DPH: SK 2120783258

Výpis z OBCHODNÉHO REGISTRA Okresný súd Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70264/L


Ochrana osobných údajov (Výkup)
Ochrana osobných údajov (Kamerový systém)

Facebook